Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama „Biser” Srbobran

Prosveta u opštini Srbobran

Zvaničan sajt: https://www.drustvobiser.net/

Iako Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama opštine Srbobran, nije škola, već nevladina organizacija i udruženje građana, njihov doprinos osposobljavanju i osamostaljivanju osoba sa invaliditetom je nemerljiv i zato se sa pravom nalaze na stranici o prosveti i obrazovanju opštine Srbobran.

Naziv udruženja „Biser”, i glavna vodilja u njihovom radu, jesu reči mame deteta ometenog u razvoju:

„Naša deca su kao školjka, svako u sebi krije jedan biser. Da bismo do njega došli moramo tu školjku otvoriti.”

Udruženje postoji od 1987. godine, a zvanično je registrovano 2004. godine.

Pružaju pomoć svim osobama sa invaliditetom na teritoriji opštine, a naročito osobama sa teškoćama u mentalnom razvoju. Imaju 184 registrovanih članova, osoba sa invaliditetom, prvenstveno osoba sa intelektualnim teškoćama. Roditelja i stručnjaka koji su uključeni u rad Udruženja je preko 200.

Deluju u sva tri naseljena mesta opštine Srbobran.

Misija Udruženja je poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom kroz povećanje njihove uključenosti u život i rad lokalne zajednice i razbijanje predrasuda o njima.

Cilj koji su postavili je bolji i samostalniji život u skladu sa mogućnostima osoba sa invaliditetom, bez diskriminacije.

Da bi došli do cilja od 2004. godine sprovode brojne aktivnosti:

 • psiho-socijalne i radno-kreativne radionice za osobe sa invaliditetom i njihove porodice (savetovališta, izrade sapuna i sveća, kulinarske radionice, mini štamparija)
 • izložbe radova za obeležavanje značajnih datuma (3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom)
 • predstave za samozastupanje, sportska takmičenja i zajedničke manifestacije sa drugim udruženjima
 • organizuju proslave za Dan zaljubljenih i rođendane svojih članova
 • od 2005. godine organizuju inkluzivni „Eko kamp” koji okuplja decu, mlade i odrasle osobe iz različitih osetljivih grupacija (iz hraniteljskih porodica, romsku populaciju i osobe sa invaliditetom).
 • Značajnu ulogu u realizovanju ove aktivnosti imaju volonteri.
 • Dnevni boravak funkcioniše od 2007. godine i u njemu svakodnevno 20 osoba sa intelektualnim teškoćama razvija socijalne i psihološke veštine kroz aktivnosti različitog sadržaja, kako bi se u što većoj meri osposobili za samostalan život. Od svakodnevne aktivnosti, udruženje je postalo 2017. godine licencirani pružalac usluge socijalne zaštite.
 • Radni centar formiran 2011. godine za osobe sa invaliditetom, kao novi segment delovanja udruženja, postavljanjem „Biserovih” plastenika na više lokacija u opštini Srbobran. Pored plasteničke proizvodnje, od 2015. godine opredeljuju se i za skupljanje pet ambalaže, reciklažu.
 • Udruženje je licencirani pružalac usluga socijalne zaštite: dnevnog boravka, ličnog pratioca deteta i usluge ranih tretmana i rehabilitacije dece, mladih i odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama u razvoju. U opštini Srbobran su jedini pružaoci pomenutih usluga.
 • U cilju razbijanja predrasuda organizuju edukativne radionice po školama sa temom „Okruženje po meri čoveka” kojima se promovišu prava osoba sa invaliditetom kao i aktivnosti samog udruženja.
 • Usluge socijalne zaštite finansiraju se iz budžeta opštine Srbobran kroz postupak pribavljanja usluga putem javne nabavke od 2015. godine,
 • pojedinačne aktivnosti koje se sporovode i usmerene su na postizanje ciljeva Udruženja iz Statuta, finansiraju se preko Saveza za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u AP Vojvodini, sredstvima Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja,
 • Udruženje pribavlja sredstva preko projektnih aktivnosti konkurišući kod raznih domaćih i stranih donatora obezbeđujući sredstva za radni centar i nedostajuća sredtva za svoj rad
 • Udruženje zapošljava osobe sa invaliditetom po osnovu konkursa za javne radove Republike Srbije
 • Udruženje ima 30 radno angažovanih odnosno zaposlenih osoba koji pružaju usluge socijalne zaštite i sprovode planirane aktivnosti
 • korisnici participiraju sve usluge socijalne zaštite.

(Izvor: Informator Udruženja MNRO „Biser”)