Položaj i pristupni putevi

Opština Srbobran se nalazi u Vojvodini i pripada Južnobačkom okrugu, zauzima središnji deo Bačke i prostire se na površini od 284 km². Opštinu čine tri naselja: Srbobran, Turija i Nadalj, a sedište i ujedno društveno-politički, obrazovni, zdravstveni i kulturni centar opštine je naseljeno mesto Srbobran. Naselje Srbobran leži na 45° i 33´ severne geografske širine i 19° i 47´ istočne geografske dužine. Teritorija opštine je nizija, blago nagnuta ka jugu (od 96 metara do 80 metara nadmorske visine), na kojoj je svaka stopa zemljišta plodna i pristupačna za obradu. U geomorfološkom pogledu na teritoriji opštine se
razlikuju sledeće celine: a) viša lesna zaravan raščlanjena rečicom Krivajom severno od Velikog bačkog kanala i b) niža lesna terasa južno od Velikog bačkog kanala.

Kroz Srbobran u pravcu sever-jug prolazi međunarodni put E-5 i to kroz glavnu ulicu naselja. Ovaj put je izgrađen 1937. i 1938. godine, povezuje Budimpeštu i Beograd i još uvek je u redovnoj upotrebi celom svojom dužinom. 

Paralelno sa ovim putem, na nekih 5-6km zapadno od mesta, prolazi i savremeni autoput A1 kao najvažniji i najprometniji saobraćajni pravac kroz našu zemlju i deo evropskog puta E-75 koji povezuje krajnji sever Evrope sa krajnjim jugom, te je na taj način Srbobran izuzetno dobro saobraćajno povezan sa Beogradom, Novim Sadom, Suboticom, kao i sa svim državama koje se nalaze na ovom putnom pravcu. 

Put Srbobran – Vrbas

Kroz Srbobran u pravcu zapad-istok prolazi i regionalni put koji povezuje Sombor i Bečej, tj. Podunavlje sa Potisjem. Paralelno sa tim putem prolazila je i železnička pruga na kojoj se odvijao putnički saobraćaj do 1976. godine, a teretni sve do 1994. godine. Takođe, kroz opštinu Srbobran protiče i Veliki bački kanal koji je svojevremeno bio vrlo važan plovni put, tako da je opština Srbobran ne samo u geografskom već slobodno možemo reći i u infrastrukturnom srcu Bačke i samim tim lako dostupna iz svih pravaca.

Turija i Nadalj se, za razliku od Srbobrana, nalaze južno od Velikog bačkog kanala, na nižoj lesnoj terasi, s tim da Turija leži na samoj obali Kanala, dok je Nadalj oko 2 km udaljen od njega i ima izlaz na Kanal samo na vikend naselju.

Za Turiju se može reći da ima dobru putnu povezanost, jer je samo 6 km udaljena od Srbobrana, pa svi putni pravci na kojima se nalazi Srbobran, odnose se i na Turiju, uključujući tu i nekadašnju prugu Sombor – Bečej i Veliki bački kanal kao važan plovni put – oba prolaze kroz samo naseljeno mesto. 

Međutim, Nadalj je već malo udaljeniji od glavnih putnih pravaca, pa ima manje povoljan geografski položaj. Kroz centar naselja prolazi put koji ga preko Turije spaja sa Srbobranom od kojeg je udaljen oko 12 km. Taj isti put 2 km posle Nadalja ima izlaz na regionalni putni pravac Bečej – Novi Sad. I pruga prolazi izvan samog naselja, tako da kroz samo naselje Nadalj ne prolazi ni jedan važan saobraćajni pravac, ni drumski, ni železnički niti vodeni.

(Izvori:
dr Radoslav Subić, Opština Srbobran – geografska monografija, Novi Sad, 1981.
Ranka Ivanoska, „Nestalo pet kilometara železničkih šina”, Blic, 13.04.2010. link)