Osnovna škola „Petar Drapšin” Turija

Prosveta u opštini Srbobran

Zvaničan sajt: https://ospdrapsinturija.wordpress.com/

Osnovna škola „Petar Drapšin” u Turiji je druga po starini škola u opštini Srbobran, naslednica Prve srpske veroispovedne škole koja je otvorena 1730. godine.

Odmah istog dana po oslobođenju nakon četvorogodišnje okupacije, 22. oktobra 1944. godine, na sednici Mesnog narodnooslobodilačkog odbora doneta je odluka o postavljenju direktora škole i 7 učitelja. Iako rat nije bio potpuno gotov, među prvima u srezu starobečejskom, u Turiji je počela nastava za učenike. U školi je bilo po jedno odeljenje I – IV razreda osnovne škole i po jedno odeljenje V i VI razreda više narodne škole.

U to vreme se svojom aktivnošću isticala pionirka organizacija u Turiji, koja je dobijala pohvale na sreskim konferencijama.

Prosvetni radnici Turije su vredno radili i na kulturno-prosvetnom polju. Održavali su analfabetske tečajeve, aktivirali su sekcije kulturno-prosvetnog društva koje su u Turiji imale lepu tradiciju, naročito pozorišni amaterizam.

Progimnazija se u Turiji otvara u 1947. godini, samo sa 1 odeljenjem I i 2 odeljenja II razreda. Pošto nije bilo učenika, III razred nije otvoren te godine, već sledeće. U početku, progimnazija i osnovna četvorogodišnja škola u Turiji su bile pod jednom upravom.

Progimnazija posle samo godinu dana postojanja, 1948. godine prerasta u Nepotpunu gimnaziju i odvaja se od četvororazredne osnovne škole, da bi se dve godine kasnije (1950), spojila sa njom u jedinstvenu Osmoletku. Godine 1952. škola menja naziv u Osmogodišnju, a od  1960. godine nosi svoje sadašnje ime. 

Osnovna škola „Petar Drapšin” Turija

Školske 1954/55. godine pokrenuta je inicijativa za izgradnju nove spomen škole „Petar Drapšin”.

Školska 1956/57 je izuzetno značajna, pa je i u letopisu škole zapisano: „Ova školska godina je bila prekretnica u razvitku škole u Turiji. Označena je kao godina snažnog i brzog uspona, razvitka i unapređenja škole u Turiji…” i dalje: „Relativno mlad nastavnički kolegijum, predvođen direktorom škole… postigao je trudom i zalaganjem… ogromne uspehe.” Te godine je bilo 12 odeljenja u školi: 8 razredne nastave i 4 predmetne nastave.

Nastavi je poklonjena maksimalna pažnja. U školi je sistemski radilo čak 14 oblika slobodnih aktivnosti učenika. Radi stvaranja povoljnijih uslova za izvođenje vaspitno-obrazovnog procesa, uređeno je više školskih objekata: 1. botanička bašta sa oko 50 vrsta raznih biljaka, 2. klijalište za eksperimente u zimskim mesecima, 3. školski vrt, 4. meteorološka stanica, 5. dvorište za telesno vaspitanje sa terenima za odbojku, košarku i mali rukomet, 6. školska učenička radionica, 7. nastavni kabinet (specijalizovana učionica) sa najsavremenijim audiovizuelnim sredstvima, 8. zabavni park za predškolsku decu i 9. pozorište lutaka. 

Sledeće školske godine je izgrađen i uređen izvanredno lep i atraktivan zookutak sa živinarnikom, golubarnikom, fazanerijom, egzotičnim pticama i drugim. 

U učeničkom kulturno-prosvetnom društvu su izdavane literarne novine, a uspešno su radili dramska sekcija, pozorište lutaka, folklor, hor i tamburaški orkestar. Škola, povezana u to vreme sa svojom sredinom, postala je istinski rasadnik prosvete i kulture u svome mestu.

Izuzetno značajna je bila i 1958/59. školska godina, koja je protekla u znaku takmičenja škola SR Srbije u sprovođenju školske reforme. U tom takmičenju, Osmogodišnja škola iz Turije je osvojila I mesto u srezu Vrbas, II mesto u AP Vojvodini i bila među 10 najboljih u NR Srbiji. Za ostvarene rezultate, škola je nagrađena od Narodnog odbora sreza Vrbas i Izvršnog veća AP Vojvodine. U istoriji ove škole, to je bio najveći uspeh i priznanje i najveća afiracija. Školu u Turiji su posećivale delegacije prosvetnih radnika i učenika iz bliže i dalje okoline, kao i građani.

Sledeće školske 1959/60. godine, Uprava škole je sakupila znatna sredstva za izgradnju spomen škole „Petar Drapšin”, pa je 17. marta 1960. godine dobrovoljnim radom počelo raščišćavanje terena na prostoru određenom za spomen školu. Izgradnja škole je počela uz prigodnu svečanost 22. oktobra 1960. godine na Dan oslobođenja Turije. Tako su krunisani napori i želje nastavničkog kolegija i građana da se umesto starih i oronulih školskih zgrada, za decu Turije sagradi nova i savremena školska zgrada, koja će nositi ime narodnog heroja Petra Drapšina, rođenog u Turiji.

Školske 1962/63. je završena prva etapa gradnje spomen škole „Petar Drapšin”, pa se od II polugodišta nastava odvija u novoj zgradi. Sledeće školske godine je završen i drugi deo spomen škole i nabavljen novi nameštaj, te su uslovi za rad veoma dobri.

Na Dan oslobođenja Turije 22. oktobra 1978. godine uz prigodnu svečanost, ispred spomen škole „Petar Drapšin”, otkriveno je spomen obeležje i statua narodnog heroja Petra Drapšina, rad akademskog vajara Stevana Bodnareva.

Fiskulturna sala

Godine 1996. počinje izgradnja fiskulturne sale, koja je završena zahvaljujući našim sugrađanima, mesnoj zajednici i Skupštini opštine Srbobran.

(Izvori:
dr Radoslav Subić, Obrazovanje i vaspitanje u opštini Srbobran 1703-1983, Novi Sad, 1984.
Zvaničan sajt OŠ „Petar Drapšin” Turija, link)