Grb i zastava

Opštine Srbobran

Grb opštine Srbobran je usvojen nakon 2005. godine, zamenivši bivši rešenjem koje je bliže standardima nove srpske heraldike. Štit je podeljen na tri polja horizontalno, od kojih je donje plave boje sa tri vijugave srebrne linije. Srednje je zelene boje sa predstavom mosta u srebrnoj boji. Gornje polje je plave boje, na kojem se nalaze crkva sa dva tornja, građevina i još jedan toranj, sve belo. Iznad građevina je zlatno sunce sa 14 zrakova. Štit je oivičen tankom belom bordurom. U čelenci se nalaze tri diska (broša, kokarde?) sastavljena od koncentričnih krugova, od sredine ka ivicama: plavog, zelenog i belog. Venac oko štita sastavljen je od zlatnog klasa pšenice, sa desne strane, i klasa zlatne boje (nejasno koja je biljka u pitanju). Čuvari grba su dva bela propeta grifonolika bića. Stegovi Srbije, sa desne i verovatni opštinski steg sa leve strane. Proporcije stegova, za razliku od standardih, su 2:3. Postament je nepravilni oblik smeđe boje.

Grb opštine Srbobran
Grb opštine Srbobran – Veliki

Zastava bi, prema ustaljenoj praksi mogla biti heraldički steg iz aktuelnog grba, ali do sada nema potvrde njene upotrebe.

Zastava opštine Srbobran

Bivši amblem, koji se pominje kao zvanični poslednji put oko 2002. godine je tipičan predstavnik pseudoheraldičkih amblema socijalističkog perioda. Sadrži ideološke motive, stilizovane ljudske likove, koji predstavljaju narode koji žive u ovoj opštini, a smeđa boja bi trebalo da simbolizuje plodnu zemlju, zlatna verovatno žitna polja.

(Izvor: Zastave i grbovi Srbije – Srbobran, link)