Prosveta i biblioteka

Potreba za učenjem svog nacionalnog jezika i pisma, i uopšte potreba za knjigom i čitanjem, postala je sve očiglednija kada se veliki broj Srba posle Velike seobe 1690. godine pod patrijarhom Arsenijem III Čarnojevićem našao u sredini koja im je bila strana i među narodom koji ih je sa podozrenjem gledao zbog privilegija koje dobijaju od Beča. Upravo na osnovu tih privilegija. Srbi da bi sačuvali svoju nacionalnu svest, jezik, kulturu i običaje, osnivaju prve škole u Habzburškoj monarhiji, a vek i po kasnije i prve čitaonice i biblioteke.