Gimnazija i stručna škola „Svetozar Miletić” Srbobran

Prosveta u opštini Srbobran

Zvaničan sajt: https://gimnazija-srbobran.edu.rs/

Nakon 33 godine od ukidanja Velike srpske gimnazije, u Srbobranu se 1962. godine ponovo otvara gimnazija koja će nositi ime Svetozara Miletića. Na osnovu raspisanog konkursa izvršen je upis učenika u I razred gimnazije – 108 učenika koji su podeljeni u 3 odeljenja. Iz srbobranske opštine je bilo 64 učenika, a 40 učenika je iz okolnih mesta. Škola je počela sa radom od nule, sa nastavnim učilima iz osnovne škole, koja nisu bila dovoljna za gimnaziju. Učenici su prihvatili predlog da berbom kukuruza na imanju Poljoprivrednog kombinata „Elan” zarade novac za školsku biblioteku i sredstva za rad. Ubrzo se uvidelo da gimnaziji treba nova školska zgrada, jer sa povećanjem broja odeljenja neće biti moguć rad u prostorijama osnovne škole. Temelj nove zgrade gimnazije udaren je 4. maja 1963. godine.

Gimnazija i stručna škola „Svetozar Miletić” Srbobran

Zidanje zgrade je sporo napredovalo jer su nedostajali radnici, pa su učenici, na predlog direktora, prihvatili da preko leta pomognu u građevinskim radovima kako bi se izgradnja škole završila do jeseni. U jesen 1964. godine se useljava nameštaj i učila, a 23. novembra u 8 sati je počela nastava. Borislav Jojkić, dežurni profesor, zabeležio je u knjigu dežurstva ovaj dan kao „Dan prvi”. Svečano otvaranje škole je održano 29. novembra 1964. godine. Toga dana, tadašnji direktor škole Milivoj Tutorov, u svom obraćanju je rekao: ,,Mnogo volje, napora i žrtava ugrađeno je u temelje ove lepe zgrade. Pratili smo svaki pokret radnika i radovali se laganom izrastanju ovog hrama nauke.” Školske 1965/1966. godine maturirala je prva generacija obnovljene gimnazije.

1975. godine Gimnazija prelazi na rad u dve smene, jer kapaciteti nisu predviđeni za toliki broj učenika. Upisuje se osam odeljenja, šest na srpskom i dva na mađarskom nastavnom jeziku.

1977. godine Gimnazija, koja je bila poznata po obrazovanju iz prirodnih nauka, sada dobija struke iz društvenih nauka: kulturološku, pravnu i prevodilačku. Škola već ima 600 učenika sa 26 odeljenja.

1979. godine maturira prva generacija učenika pozivnog usmerenog obrazovanja i vaspitanja.

Godine 1980. dolazi do prelaska na druge struke, a samim tim javlja se i veći broj učenika. Đaci se upisuju za poziv prerađivača voća i povrća i poljoprivrednu struku. Tako je Srbobran još jednom izgubio gimnaziju. 

Prvi direktor obnovljene  gimnazije je bio profesor. Milivoje Tutorov, drugi  dr. Radoslav Subić, a  treći profesor Pavle Papulin. 1981. godine je raspisan konkurs za direktora škole i Nastavničko veće je glasalo za profesora istorije Radoslava Filipendina, koji će ostati direktor škole sve do svoje penzije 2012. godine.

1990. godine po treći put se obnavlja gimnazija u Srbobranu . Tada je i poslednja generacija koja se školovala po starim programima zajedničkog i pozivnog usmerenog obrazovanja  završila školu. Te godine se polažu kvalifikacioni ispiti za upis u I razred gimnazije i srednje škole. Ispiti su bili iz maternjeg jezika i matematike u pismenoj formi, jedinstvene za celu Srbiju. Te godine su upisana dva odeljenja na srpskom i jedno na mađarskom jeziku, što je bilo minimum za dozvolu za rad. Prva generacija gimnazijalaca opšteg tipa je maturirala 1994. godine.

Jedina promena u arhitekturi školske zgrade od njene izgradnje je doziđivanje još jednog sprata na ravnom krovu 1985. godine. Time se dobilo još 700 kvadratnih metara korisnog prostora, u kome je sada smeštena velika sala sa bibliotekom i dva kabineta informatike.

U zgradi gimnazije je školske 2002/03. godine u popodnevnim satima nastavu izvodila i privatna Ekonomsko-trgovačka srednja škola.

Zbog sve manjeg broja upisanih učenika, Gimnazija „Svetozar Miletić” školske 2011/12. godine otvara i jedno odeljenje finansijskog tehničara iz ekonomske struke da bi 2014. godine promenila i svoj naziv u Gimnazija i ekonomska škola „Svetozar Miletić”.

Međutim, opet  dolazi do promene, jer Ministarstvo prosvete dozvoljava da se uz gimnazijsko odeljenje otvori samo jedno trogodišnje. Zbog toga se školske 2017/18. godine umesto finansijskog tehničara, uvodi trogodišnji smer trgovac, a posle dve godine 2019/20. smer modni krojač umesto trgovca i to po dualnom sistemu obrazovanja prema kojem tri puta nedeljno idu na praksu u lokalna krojačka preduzeća dobijajuć za to i izvesnu novčanu nadoknadu. 

Školske 2020/21 nije formirano odeljenje modnog krojača zbog malog broja prijavljenih učenika, pa se od 2021/22. školske godine opet uvodi trogodišnji smer trgovac, a škola još jednom menja svoj naziv u Gimnazija i stručna škola „Svetozar Miletić”.

Klub „Aktivni mladi”

Početkom školske 2013/2014. godine Učenički parlament Gimnazije „Svetozar Miletić” Srbobran  pokrenuo je omladinski projekat „Aktivni mladi” koji promoviše volonterizam, toleranciju i humanost mladih. Projekat je bio vremenski ograničen, ali je iznedrio istoimeni Klub učenika i nastavnika koji je nastavio sa radom po završetku projekta. Ciljevi svih akcija kako u okviru projekta, tako isto i Kluba nakon zvaničnog završetka projekta, su sledeći:

  • Aktiviranje učenika Gimnazije kao i ostalih mladih ljudi za društveno koristan rad
  • Razvijanje odgovornosti za sredinu i društvo u kojem živimo
  • Pružanje dobrih i korisnih aktivnosti mladima
  • Promocija škole i povećanje broja učenika

Omladinski projekat „Aktivni mladi” realizovan je uz podršku Resurs centra „Novosadskog humanitarnog centra” u okviru programa „Mladi su zakon – Južnobački okrug”, koji finansira Ministarstvo omladine i sporta. Projekat je uspešno realizovan tokom septembra i početkom oktobra 2013. godine.

Dežurni profesori i organizatori akcija su bili Adrijana Vereš, prof. biologije i autor projekta; Tijana Melezović, prof. geografije; Svetlana Pajić Jojkić, prof. istorije i Dejan Korceba, katiheta; uz svesrdnu pomoć i podršku tadašnjeg direktora škole Marije Tutorov. Kasnije se u aktivnosti Kluba uključuju i mnogi drugi profesori škole.

Na samom početku projekta, škola je odvojila jednu učionicu za Klub „Aktivni mladi” čije uređenje je ovim projektom finansirano. Učenici i volonteri su tokom tri subote u mesecu septembru 2013. godine okrečili zidove učionice, ofarbali prozore, vrata, radijatore, ormane, stolove i stolice, i na taj način uredili prostoriju u kojoj se mogu odvijati druge aktivnosti Kluba koje se tek planiraju.

Prva akcija Kluba posle uređivanja prostorija, organizovana je 27. septembra u vidu integrativne radionice za Rome, kojoj su prisustvovali članovi udruženja Roma „8. april” iz Srbobrana. Tom prilikom, oni su pozvani da se priključe volonterskom pokretu, dogovorena je dalja saradnja i način te saradnje, a potom je urađena radionica crtanja dlanova svih prisutnih.

Humanitarna akcija sakupljanja odeće i higijenskih sredstava za Udruženje Roma „8. april” iz Srbobrana realizovana je u subotu 5. oktobra od 8 do 14 časova, u prostorijama Kluba „Aktivni mladi”. Nedelju dana ranije, učenici škole i volonteri kluba su podelili obaveštenja i upoznali ljude sa predstojećom humanitarnom akcijom. Sakupljena pomoć je zatim prevezena do prostorija Udruženja Roma.

Evaluacija projekta „Aktivni mladi” održana je 18. oktobra. Pozvani su predstavnici svih relevantnih institucija Opštine Srbobran i tada je dogovorena dalja saradnja, naročito sa Crvenim krstom, Centrom za socijalni rad, Udruženjem Roma „8. april”, Opštinom Srbobran, Domom zdravlja i Domom kulture. Predloženo je da se u aktivnosti kluba uključe i učenici osnovne škole.

Kao rezultat ove saradnje, povodom Svetskog dana borbe protiv side, u petak 29. novembra, u školu dolaze dr Voja Vuković, ginekolog i direktor Doma zdravlja Srbobran i Zoltan Bergel, predsednik Crvenog krsta Opštine Srbobran i u okviru časa Verske nastave i Građanskog vaspitanja drže predavanje maturantima na temu zaštite i prevencije ove bolesti.

Istog dana u poslepodnevnim časovima, Zoltan Bergel je članovima Kluba „Aktivni mladi” odražao predavanje o volonterizmu i pozvao ih da se priključe akcijama Crvenog krsta. Predavanju su prisustvovali i nastavnici Osnovne škole „Vuk Karadžić” i Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj” i tada su dogovorene predstojeće zajedničke akcije.

U narednom periodu, članovi Kluba „Aktivni mladi” kao volonteri učestvuju u brojnim akcijama Crvenog krsta, akcijama davanja krvi i mnogim drugim, a u svojoj prostoriji u okviru Gimnazije „Svetozar Miletić”, organizuju druženje, večeri poezije, izradu čestitki i ručnih radova, kao i njihovu prodaju u humanitarne svrhe.

(Izvori:
Zvaničan sajt Gimnazije i stručne škole „Svetozar Miletić” Srbobran, link
Portfolio katihete Dejana Korcebe, link)