Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj” Srbobran

Prosveta u opštini Srbobran

Zvaničan sajt: https://osjjzmajsrbobran.edu.rs/

Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj” je osnovana 1950. godine. Te godine je, rešenjem Ministarstva prosvete NR Srbije, ukinuta Nepotpuna gimnazija i spojena sa četvororazrednom osnovnom školom, pa su u Srbobranu osnovane Prva i Druga osmoletka. Druga osmoletka je u početku organizovala nastavu isključivo na mađarskom jeziku, a u periodu od 1953. do 1955. godine zvala se Osmogodišnja škola „Aranji Janoš”. Ovaj podatak o imenu škole saznajemo posredno, na osnovu pečata kojim su overavani školski zapisnici, a pošto je škola dva puta pretrpela poplavu 1982. i 2002. godine, veliki deo školske dokumentacije je uništen, pa podatke iz najranijih godina postojanja škole saznajemo posredno.

Školske 1955/56. godine dolazi do novih promena u organizaciji škola u Srbobranu. Do tada su škole svoju organizaciju i nastavni rad zasnivale isključivo na nastavnom jeziku (srpski u Prvoj, a mađarski u Drugoj osmoletki), a od te školske godine su teritorijalnom podelom Srbobrana škole bile u obavezi da okupljaju svu decu sa određene teritorije, bez obzira na jezik kojim govore. Zato je nastava u obe škole organizovana i na srpskom i na mađarskom jeziku. To je prvo učinjeno u razrednoj nastavi (I-IV razred), dok se predmetna nastava (V-VIII razred) i dalje vodila u Prvoj školi samo na srpskom, a Drugoj isključivo na mađarskom jeziku.

Školske 1955/56. dolazi i do nove promena imena škole, pa se od tada zove Druga osmogodišnja škola, a svoje današnje ime Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj” dobija 1959. godine.

Letopis škole se vodi tek od školske 1961/62. godine, kada je u školi ukupno bilo 811 učenika, od toga 270 učenika u odeljenjima na srpskohrvatskom jeziku i 541 učenik u odeljenjima na mađarskom jeziku. Učenici su bili razvrstani u ukupno 25 odeljenja, od čega je po jedno odeljenje u svakom od 8 razreda bilo na srpskohrvatskom jeziku.

Nastava se odvijala u tri, a kasnije i četiri stare školske zgrade u kojima je ukupno bilo 20 učionica: u prostorijama šegrtske škole, osnovne škole, škole na Begluku i katoličkog samostana (zarda) koji je nacionalizacijom oduzet od Rimokatoličke crkve a nalazio se na mestu današnje Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj”. Na osnovu sprovedenog referenduma, građani Srbobrana su se izjasnili za uvođenje samodoprinosa u periodu od 1. aprila 1974. godine do 31. avgusta 1984. godine za izgradnju školskog prostora u Srbobranu. Prema odluci nadležnih organa, u prvoj etapi će se graditi školska zgrada za Osnovnu školu „Jovan Jovanović Zmaj” bez fiskulturne sale, u drugoj etapi zgrada Osnovne škole „Vuk Karadžić” takođe bez fiskulturne sale, a u trećoj etapi fiskulturne sale za obe škole. Tako će se prevashodno obezbediti učionički prostor, koji je i najpotrebniji školama.

Izgradnja nove školske zgrade na istom prostoru tokom 1979. i 1980. godine, otežavala je nastavu pošto je škola radila sa smanjenim učioničkim prostorom. Nova školska zgrada površine 2700 kvadrata, koja se i danas koristi, predata je na upotrebu 1. septembra 1981. godine, tako da se nastava održava u novoj i savremenoj školskoj zgradi, sa veoma dobrim uslovima za uspešno organizovanje obrazovno – vaspitnog procesa.

Nastava se izvodi na srpskom i mađarskom jeziku u dve smene. Od 1990.godine u sklopu institucije je i Osnovna Škola za decu lako ometenu u razvoju na mađarskom jeziku. Rad u školi se odvija u 11 kabineta, 6 učionica , 3 laboratorije i 2 đačke radionice. Biblioteka sa 7.400 knjiga je svakog ternutka dostupna i đacima i učenicima. Kompjuterski kabinet je dobro opremljen. Nova fiskulturna sala je izgrađena 2008. godine i zadovoljava potrebe za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja.

Zmajev Festival Nauke

Od 2013. godine OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, na inicijativu  i požrtvovano zalaganje nastavnice biologije Adrijane Vereš, realizuje naučnu manifestaciju pod nazivom „Zmajev Festival Nauke”. Ova manifestacija se uvek realizuje uz podršku brojnih sponzora,  lokalne samouprave, a nekoliko puta je realizovan u okviru projekta „Zajednici zajedno” Naftne industrije Srbije. Ovakvim manifestacijama podignuta je opremljenost škole u skladu sa aktuelnim normativima i u skladu sa strategijom o dualnom obrazovanju što dovodi do smanjenja udela tradicionalne, a povećava udeo praktične nastave. 

Ovaj naučni događaj za cilj ima promociju nauke, profesionalnu orijentaciju đaka kroz vršnjačku edukaciju, osavremenjivanje nastave putem edukativnih, ali vannastavnih sadržaja u školi. 

Festival je koncipiran tako da nastavnici prirodnih i društvenih predmeta nedeljama pripremaju učenike dobrovoljce za izlaganje naučnih činjenica putem panoa, video zapisa, prezentacija, zatim za  prikazivanje kratkih a vizuelno interesantnih ogleda, mini-kvizova itd. Učenici na dan festivala izlažu vrlo interesantne sadržaje na štandovima na kojima dočekuju svoje vršnjake iz svoje, kao i iz drugih osnovnih i srednjih škola u opštini Srbobran. 

Osim učeničkih prezentacija na festivalu se mogu videti i gosti predavači sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, edukatori Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode iz Novog Sada, kao i učenici iz svih lokalnih osnovnih i srednjih škola koji žele da u naučnom svetlu predstave svoju školu. 

„Papirko”

  Ekološka akcija  pod nazivom „Papirko” je akcija sakupljanja stare hartije. Prvi put je realizovana  2014. godine kao mini školski projekat učenika ekološke sekcije „Pužići” koju vodi nastavnica biologije Adrijana Vereš u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”. Probudivši interesovanje, ne samo učenika već i većine meštana  Srbobrana, ova akcija je prerasla okvire škole i proširila se na opštinski nivo i redovno se održava sve do danas (izuzev 2020. godine kada je zbog teške epidemiološke situacije morala biti odložena). 

Papirko ima takmičarski karakter. U ovom takmičenju, u kojem su na kraju svi pobednici,  mahom učestvuju sva odeljenja škole. Učenicima se sredinom septembra objavljuje početak takmičenja i oni imaju 3 nedelje da sakupe što više stare hartije. U tom periodu u Srbobranu se može videti veliki broj učenika kako, sa kolicima, idući od kuće do kuće, prodavnica, pekara itd. sakupljaju staru hartiju koju su im meštani ostavljali tokom čitave godine. Na sam dan akcije, učenici donose sav sakupljeni papir u školsko dvorište na merenje. Odeljenja koja sakupe najviše papira proglašavaju se pobednicima. Sva sakupljena hartija se prodaje reciklažnom centru, a sakupljeni novac se koristi za kupovinu slatkiša za sve učesnike, dok se preostali novac  koristi za kupovinu nastavnih sredstava. 

Najmanje papira je sakupljeno 2014. godine – 3,5 tone, da bi svake naredne godine količina sakupljenog papira rasla, pa je 2019. godine sakupljeno rekordnih 13 tona papira. 

Zahvaljujući ovoj akciji, škola je opremljena savremenim nastavnim sredstvima kao što je model ljudskog skeleta u prirodnoj veličini, mikroskop, mikroskopski preparati, lektire na srpskom i mađarskom jeziku, zidne slike, laboratorijski pribor itd.Ovakvim vannastavnim aktivnostima kod učenika se razvija  pravilan odnos prema radu, osećaj odgovornosti pojedinaca prema celoj grupi, razvijaju se zdravi saradnički kao i kompetitivni odnosi. Takođe, razvija se osećaj  pripadanja kolektivu koji štiti životnu sredinu i učestvuje u kupovini nastavnih sredstava.

(Izvori:
dr Radoslav Subić, Obrazovanje i vaspitanje u opštini Srbobran 1703-1983, Novi Sad, 1984.
Hustyi Kornélia: A mai Jovan Jovanović Zmaj általános iskola múltjából. = Horváth Futó Hargita szerk.: De historia urbis nostrae. Srbobran–Szenttamás–St. Thomas. Szenttamási Népkönyvtár, Szenttamás, 2011. 59–89.
Zvaničan sajt OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, link
Adrijana Vereš, „Zmajev festival nauke”, 06.11.2021.
Adrijana Vereš, „Papirko”, 06.11.2021. )