Osnovna škola „Žarko Zrenjanin – Uča” Nadalj

Prosveta u opštini Srbobran

Zvaničan sajt: http://zzuca.edu.rs/

Osnovna škola u Nadalju prvi put je svojim đacima otvorila vrata 01. novembra 1802. godine i prva generacija ove škole brojala je 29 đaka. Prvi put se pod imenom „Žarko Zrenjanin Uča” susreće 1952. godine i do danas ponosno nosi ime ovog učitelja. 

Nakon završetka Drugog svetskog rata, u prvim posleratnim godinama, osnovna škola u Nadalju je bila četvororazredna sa jednom vaspitnom grupom dece u zabavištu, imala je upravitelja i 4 prosvetna radnika. Tih godina, nastavnici u Nadalju su osim redovne nastave, radili i na kulturno-prosvetnom polju: držali su analfabetske tečajeve, čitalačke grupe i sl.

Osnovna škola „Žarko Zrenjanin – Uča” Nadalj

Peti razred se otvorio 1947. godine, šesti odmah sledeće, dok sedmi i osmi nisu otvarani sve do školske 1952/53. godine, kada su osposobljene dve učionice u postojećim zgradama, a inventar za njih prikupljen od viškova iz okolnih mesta. Nakon dobijanja odobrenja, te školske 1952/53. godine, sedmi razred počinje sa nastavom na vreme. Međutim, osmi razred iako otvoren iste godine, malo kasnije počinje sa nastavom, pošto je trebalo sakupiti učenike koji su se već upisali u škole u drugim mestima. Tako je škola u Nadalju dobila sedmi i osmi razred i postala osmoletka 1952. godine. Iste školske godine, u školi je pored direktora, radilo još 9 prosvetnih radnika (po jedan u svakom razredu i jedna vaspitačica u zabavištu).

Kako je Nadalj bio mala i relativno siromašna opština, školske zgrade su bile u lošem stanju, zapuštene, neprilagođene savremenom obrazovno-vaspitnom procesu razvijene škole, zbog čega su uloženi izuzetni napori na prevazilaženju situacije. Pred početak sledeće 1953/54. školske godine, tokom leta su izvršeni građevinski radovi na preuređenju dva učiteljska stana u dvojnoj zgradi, u tadašnjoj ulici Maršala Tita. Tako je dobijena centralna školska zgrada sa 4 učionice, nastavničkom zbornicom i nekim manjim prostorijama za školske potrebe. Na taj način je rešen problem učeničkog prostora za predmetnu nastavu. Ostale školske zgrade u Nadalju su opravljene i uređene.

U znatno boljim uslovima, nastavni proces je uspešnije izvođen, a prosvetni radnici su veoma predano radili i na kulturno-prosvetnom polju. Uređena je i otvorena Narodna biblioteka i čitaonica, osnovano je kulturno-prosvetno društvo koje je uspešno radilo, naročito njegova dramska sekcija, osnovan je i opremljen šak klub itd.

Nastavlja se sa uređenjem škole i narednih godina. Školske 1973/74. godine je u dvorištu centralne zgrade izvršeno asfaltiranje sportskih terena. Na taj način je ublažen nedostatak fiskulturne sale i pružena mogućnost za korišćenje sportskih terena, ne samo učenicima na časovima fizičkog vaspitanja, već i nadaljskoj omladini u vreme kad nema nastave. 

Školske 1977/78. su završeni građevinski radovi na delu kuće pored centralne školske zgrade, pa je tu otvorena lepo uređena đačka kuhinja i trpezarija.

Nova školska zgrada sa 6 učionica, bibliotekom, nastavničkom zbornicom i kancelarijom direktora škole, predata je na upotrebu školi 15. oktobra 1980. godine uz prigodnu svečanost. Finansijska sredstva za izgradnju škole su obezbedili Samoupravna interesna zajednica za obrazovanje opštine Srbobran, Skupština opštine, sve škole u opštini putem udruživanja i Mesna zajednica Nadalj.

Organizovane su radne akcije na uređenju dvorišta i okoline nove školske zgrade, a u toku aprila 1982. godine izvedena je akcija ograđivanja dvorišta oko nove školske zgrade.Danas su funkcionalna oba dela škole i podjednako se koriste. Pod objektom se nalazi 1711m2, a školsko dvorište prostire se na površini od 4440m2. Prilazi i staze zauzimaju oko 840m2, a 2800m2 pokriveno je zelenom površinom.

(Izvori:
dr Radoslav Subić, Obrazovanje i vaspitanje u opštini Srbobran 1703-1983, Novi Sad, 1984.
Zvaničan sajt OŠ „Žarko Zrenjanin – Uča” Nadalj, link)