Osnovna muzička škola Vrbas – izdvojeno odeljenje u Srbobranu

Prosveta u opštini Srbobran

Zvaničan sajt: https://www.omsvrbas.rs/

Niža muzička škola u Vrbasu je osnovana 1959. godine. Od početka su radili sledeći odseci: klavirski odsek, odsek harmonika, gudački odsek i duvačkin odsek; a nastava se izvodila na sledećim instrumentima: klavir, harmonika, violina, viola, violončelo, truba i flauta. Školu je u proseku pohađalo 120 učenika godišnje, a zaposleno je bilo 8 nastavnika. 

01. januara 1969. godine škola je ukinuta i pripojena ŠOMO u Kuli, a već iste godine, 03. oktobra, škola je pripojena Radničkom univerzitetu „Svetozar Marković-Toza” u Vrbasu. Od školske 1986/87. godine, škola se organizaciono povezuje sa Osnovnom školom „Petar Petrović Njegoš” u Vrbasu i u okviru njene delatnosti, ostvarivaće nastavni plan i program osnovnog muzičkog obrazovanja, kao i onaj predviđen za posebno vaspitanje i obrazovanje. U narednom periodu škola je upisivala godišnje u proseku  90 učenika, i to na dva instrumenta: klavir i harmonika. U proseku je radilo 5 nastavnika.

1995.godine Izvršni odbor SO Vrbas podnosi zahtev Vladi Republike Srbije o osnivanju OMŠ u Vrbasu. Od početka školske 1996/97. godine škola je dobila i novu zgradu, tj. kuću starijeg zdanja u glavnoj ulici grada, a 01. marta 1997. godine je i zvanično registrovana. 

U školskoj 1996./1997. godini uvode se dva nova instrumenta: klarinet i gitara. Problem većine muzičkih škola u to vreme bio je kadar. Deo nastave bio je stručno zastupljen, a deo nestručno. 

Pored nastave instrumenta od I do VI razreda (kod duvača od I do IV razreda), učenici starijih razreda IV, V i VI obavezno imaju hor ili orkestar. Predmet solfeđo pohađaju svi učenici škole. Za šestogodišnje pohađanje, u VI razredu se dobija i četvrti predmet – teorija muzike. Ovaj predmet duvači pohađaju  najpre u I razredu, a potom u IV razredu.

Izdvojeno odeljenje u Srbobranu

Nastava u Srbobranu je organizovana od školske 2006/07. godine, na odseku klavira sa 15 učenika. Od školske 2008/09. godine, nastava se organizuje na odseku klavira – 23 učenika i harmonike – 5 učenika. Da je organizovanje ovog vida obrazovanja u Srbobranu imalo potrebu, potvrđuje nam podatak da se od školske 2009/10. godine, na četiri odseka: klavira, harmonike, gudača (violina) i duvača (klarinet), broj učenika kretao uzlaznom putanjom, od 35 do 45.

Zaključno sa 2017. godinom, sa područja opštine Srbobran, nakon završenog osnovnog muzičkog obrazovanja, dalje muzičko obrazovanje (srednju muzičku školu) nastavilo je šest učenika, od toga na odseku gudača (violina) – 1, duvača (klarinet) – 2, solo pevanja – 2 i teoretskom odseku – 2 učenika. Da je savladanost nastavnog programa, odnosno stečeno obrazovanje u OMŠ u Vrbasu, pa prema tome i u odeljenju u Srbobranu, na visokom nivou, govore nam i rezultati sa prijemnih ispita tih učenika, gde je njih troje postiglo maksimalan broj bodova, a dvoje blizu tog broja.

Učenici iz Srbobrana u periodu od pet školskih godina (2009/10. – 2013/14.) na brojnim takmičenjima osvojili su 59 nagrada, od toga: zvanje laureata – 11 puta, prvih nagrada – 21, drugih – 20 i trećih nagrada – 7 puta.

Prvobitnu viziju Verice Ožegović, direktora OMŠ u Vrbasu, za organizovanje nastave u Srbobranu, a nakon toga i za formiranje i rad pomenutog odeljenja, pomogao je dr Jovan Marjanov. Njegovo zalaganje i vera u razvoj ovog vida obrazovanja na teritoriji opštine Srbobran, odigrali su presudnu ulogu za formiranje i rad pomenutog odeljenja.

Izdvojeno odeljenje u Srbobranu nalazi se u zgradi Doma kulture.

Ceneći njegovo zalaganje, kolektiv škole i sredina mu poveravaju da, u skoro dva mandata, obavlja dužnost predsednika Školskog odbora. Dr Jovan Marjanov je roditelj troje dece – učenika ove škole, od kojih su njih dvoje poneli zvanje Đak generacije: Nikola, školske 2012/13. i Katarina, školske 2014/15. godine. Njih troje su nastavili dalje muzičko usavršavanje u SMŠ „Isidor Bajić” u Novom Sadu. Za vreme školovanja u OMŠ u Vrbasu, oni su postigli izuzetne rezultate na takmičenjima, a Nikola čak i laureat međunarodnog takmičenja u Češkoj, gde je briljirao ostavivši iza sebe ruskog državnog prvaka u svojoj kategoriji.Nastava u Izdvojenom odeljenju u Srbobranu se realizuje u Domu kulture u Srbobranu, u ulici Cara Lazara broj 6, u dve prostorije površine 30,62m2 i 32,32m2. U pitanju je legat Bogdana (Save) Kišdobranskog, koji je Matica srpska u Novom Sadu dala na korišćenje SO Srbobran 16. oktobra 2012. godine. Nakon toga, SO Srbobran je 6. februara 2013. godine ustupila deo prostorija na korišćenje Domu kulture u Srbobranu, a na zahtev Doma kulture Matica srpska 2. septembra 2014. godine daje saglasnost za održavanje nastave OMŠ iz Vrbasa u predmetnim prostorijama.

(Izvor:
Zvaničan sajt Osnovne muzičke škole Vrbas, link
Vladimir Uvalin, Od muzičkog tečaja do OMŠ u Vrbasu (1952-2017), Vrbas: Narodna biblioteka „Danilo Kiš”, 2017. str. 79-80.)