Kapela na pravoslavnom groblju u Turiji

Na pravoslavnom groblju u Turiji nalazi se kapela koja nije u upotrebi i u vrlo lošem je stanju. Potrebna joj je obnova.

Jedine podatke o kapeli nam donosi kamena ploča koja je uzidana u njen severni zid. Na tabli stoji natpis: „Ovaj hram podižu Filip Beljanski i supruga mu Stana rođ. Crnojački 1923. g.” O kapeli nemamo nikakvih drugih podataka, niti se ona pominje u bilo kojoj zavičajonoj knjizi o Turiji ili Srbobranu.

Kapela na pravoslavnom groblju u Turiji
Kamena ploča na kapeli koja svedoči o ktitorima.