Kapela Svetog Georgija na pravoslavnom groblju u Srbobranu

Crkve, kapele i verske zajednice

Stotinak metara od južnog grobljanskog ulaza, s desne strane glavne grobljanske aleje, podigao je najmlađi Gedeonov sin Lazar – Laza crkvu u slavu svog oca. Kao veliki rodoljub i poznavalac stradalničke istorije svog naroda, Laza Dunđerski je znao da su Srbi na zidovima svojih manastira sačuvali likove i uspomene na svoje vladare, od nastanka do propasti svoje države. To je doprinosilo očuvanju naše nacionalne svesti. Ova istorijska činjenica kao i uspomena na poštovanog i voljenog oca, bili su razlog i podsticaj da podigne ovaj značajan spomenik. U kripti ove crkve su sahranjeni Gedeon i njegovi potomci. 

Crkva Svetog Georgija

Crkva Svetog Georgija je podignuta 1884. godine, ima jedan toranj, duga je petnaest, a široka osam metara. Iznad ulaza u crkvu je spomen ploča sa sledećim tekstom: 

1807-1883.

Zadahnut verom praotaca mojih, potkrepljen svetim arhijerejskim blagoslovom Vasaliana Petrovića vladike bačkog, podigoh ovaj sveti hram radi večne proslave božije nad grobom nikad nezaboravljenog oca moga Gedeona Dunđerskog, nekadašnjeg skromnog zemljodelca i viteza Franc Josifovog ordena, kao i znamenje moje sinovljeve ljubavi i večne blagodarnosti. 

U Sentomašu, 8. septembra 1884. godine 

Lazar Dunđerski, sin sa suprugom svojom Sofijom, rođenom Đorđević

Ikonostas crkve je dobro očuvan. Naslikao ga je 1885. godine poznati srpski slikar Stevan Todorović. Na dverima oltarske pregrade su naslikane Blagovesti. Uz dveri na desnoj strani je naslikan Hristos, a na levoj Bogorodica. Na severnoj strani od dveri je naslikan Arhanđel Stefan, a na južnoj od dveri Arhanđel Mihailo. Iznad ovog reda, desno su naslikani Bogojavljenje i Sretenje, a sa leve strane Rođenje Hristvo i Vavedenje. U sredini je naslikano Vaskrsenje. Ikonostas se na vrhu završava Raspećem, levo je naslikana Bogorodica, a desno Sveti Jovan. 

Iako vredan i značajan kulturno-istorijski spomenik, ikonostas do danas iz nepoznatih razloga nije stavljen pod zaštitu.

Članovi porodice Dunđerski sahranjeni u kripti crkve:

 1. Gedeon- Geca Dunđerski (1807-1883.)
 2. supruga Persida rođena Letić (1805-1856.)
 3. Lazar Dunđerski (1833-1917.)
 4. supruga Sofija rođena Đorđević (1831-1920.)
 5. Lenka Dunđerski (1870-1895.)
 6. dr. Gedeon Dunđerski (1875-1939.)
 7. Đoka Dunđerski (1873-1950.)
 8. Lazar Dunđerski (1904-1956.)
 9. Katarina rođena Hadžić (1906-1940.)
 10. Teodora rođena Vlahović (1887-1965.)
 11. dr Dušan Dunđerski (1905-1977.)
 12. Olga rođena Marinović (1901-1977.)
 13. Gedeon Dunđerski (1926-1984.)

(Izvor: dr Radoslav Subić, Pravoslavno groblje u Srbobranu, Srbobran, 2003.)